no-img
فروشگاه دانشجو، فروش فایل و پروژه

پایان نامه نقش فرصتها و چالشها سيستم هاي گردش کار در توسعه نرم افزار - فروشگاه دانشجو، فروش فایل و پروژه


فروشگاه دانشجو، فروش فایل و پروژه
محصولات ویژه
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه نقش فرصتها و چالشها سیستم های گردش کار در توسعه نرم افزار
doc
خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
1.4 مگابایت
15,000 ریال
تعداد صفحات : 70
15,000 ریال – خرید

پایان نامه نقش فرصتها و چالشها سیستم های گردش کار در توسعه نرم افزار


تعداد صفحات: ۷۰

فرمت: ورد

منبع :دارای بیش از ۲۵ منبع معتبر خارجی ISI – منابع به درخواست مشتری قابل ارایه است.منابع بصورت کاملا فارسی ترجمه شده است.

دارای فهرست بندی خودکار و استاندارد.

چکیده:

گردش کار یعنی خودکارسازی یک فرایند، بطور کامل و یا جزئی، که در طی آن مستندات، اطلاعات و یا کارها بر اساس یکسری قوانین تعریف شده، بین اجزاء سیستم رد و بدل می شوند. سیستمی که امکان تعریف، نمونه سازی و اجرای یک گردش کار را با استفاده از یک و یا چند موتور گردش کار فراهم می سازد، سیستم مدیریت گردش کار نامیده می شود. این سیستم بستری فراهم می آورد تا بوسیله آن انجام رویه‌های سازمانی و یا به عبارت دیگر گردش کار سازمان براساس فرآیندها بصورتی کاملاً مکانیزه و خودکار درآید. با استفاده از این سیستم مدیران و برنامه‌ریزان سازمان می‌توانند فرآیندهای اجرایی سازمان را مطابق نظر خود تعریف نموده و در هر زمان تغییر دهند. چنین سیستمی تفسیر تعاریف پروسه ها، تعامل با اجزاء سیستم و فراخوانی و فعال سازی سرویس های IT مورد نیاز را قادر می باشد .این سیستم ها جداسازی منطق فرایند از ساختار هریک از بخش های تشکیل دهندۀ آن فرایند، امکان اعمال تغییرات بر هریک از این بخش ها بطور مستقل و امکان ترکیب و فعال سازی برنامه های کاربردی ناهمگون را فراهم می سازد. در این تحقیق سیستم های گردش کار ویندوز و تراکنش های موجود در این سیستمها و مدل سازی یک سیستم (GENIE) با بنیاد گردش کار ویندوز مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین به بررسی نقش گردش کار در بهبود فرآیندهای توسعه پشتیبانی نرم افزار، سیستم های ابر، سیستم های فازی، تحقیقات رباتیک، بهبود فرآیندهای کسب و کار و پردازش موازی داده های بزرگ پرداخته شده است .

منابع:

[۱]. Microsoft, BizTalk Server 2009-http://www.microsoft.com/biztalk/, [acc.: 2009-03-19].

[۲]. D. Green, “Biztalk server, windows workflow foundation,and bpm,” Keynote at the Fourth International Conference,on Business Process Management (BPM), Vienna, Austria,2006.

[۳]. G. von Laszewski, M. Hategan, Workflow concepts of the Java CoG kit, Journal of Grid Computing 3 (3) (2005) 239_258.

[۴]. Niazi M, Wilson D, Zowghi D. A maturity model for the implementation of software process improvement: an empirical study. Journal of Systems and Software 2005; 74(2):155–۱۷۲٫

[۵]. Chapin N, Hale JE, Khan K, Ramil JF, Tan W-G. Types of software evolution and software maintenance. Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice 2001; 13(1):3-30.

[۶]. Harter DE, Krishnan MS, Slaughter SA. Effects of process maturity on quality, cycle time and effort in software ,product development. Management Science 2000; 46(4):451–۴۶۶٫

[۷]. Napier NP, Kim J, Mathiassen L. Software process re-engineering: a model and its application to an industrial case

study. Software Process: Improvement and Practice 2008; 13(5):451–۴۷۱٫

[۸]. Jalote P. CMM in Practice: Processes for Executing Software Projects at Infosys. Reading, Massachusetts: Addison Wesley Longman Inc, 2000.

[۹]. Ravichandran T, Rai A. Total quality management in information systems development: key constructs and relationships.Journal of MIS 2000; 16(3):119–۱۵۵٫

[۱۰]. Caldwell B. Outsourcing cost reduction creates paradox: How to still make a profit. Gartner Dataquest Report, Stamford, CT, April 12 2002.

[۱۱]. Marco Zapletal ,Wll M,P.van der Aalst,Nick Russell,Philipp Liegl,Hannes Werthner,An Analysis of Windows Workflow’s Control-Flow Expressiveness

[۱۲].  Microsoft® Windows®Workflow Foundation Step by Step Kenn Scribner (Wintellect), To learn more about this book, visit Microsoft Learning at http://www.microsoft.com/MSPress/books/10023.aspx,9780735623354,Publication Date: February 2007

[۱۳]. matthew j.fairman.andrew R.price.Gang Xue,Marc Molinari,Denis A.Nicole.Timothy M.lenton,Robert Marsh,Kenji Takeda,Simon J.cox,Earth system modelling with windows Workflow Foundation,

[۱۴]. Sucha Smanchat and Kanchana Viriyapant,identifying information requirement for scheduling kepler workflow in the cloud,2014

[۱۵]. Lingfang Zeng,Bharadwaj Veeravalli,Xiaorong LI,saba:a security-aware and budget-aware workflow scheduling strategy in clouds

[۱۶]. Improving globally distributed software development and support processes – A workflow view

[۱۷]. Pawel Czarnul,A Workflow Application for Parallel Processing of Big Data from an Internet Portal

[۱۸]. Jianwn Wang,Prakashan Korambath,Iikay Altintas,Jim Davis,Daniel Crawl, Workflow as a Service in the Cloud:Architecture and Scheduling Algorithms

[۱۹]. Artem M. Chirkina,b, Sergey V. Kovalchuka,*,2014 International Conference on Future Information Engineering,Towards Better Workflow Execution Time Estimation,

[۲۰]. V´aclav Slav´ıˇcek, An Ontology-Driven Fuzzy Workflow System

 [۲۱]. Arunkumar Ramaswamy,Bruno Monsuez,Adriana Tapus,Model-Driven Software Development Approaches in Robotics Research

[۲۲]. Young Choon Lee,Hyuck Han and Albert Y.Zomaya,On Resource Efficiency of Workflow Schedules

 [۲۳]. cedric favre,Dirk Fahland,Hagen Volzer,The relationship between workflow graphs and free-choice workflow nets

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

 1. آنالیز (تحلیل) بیانگری کنترل جریان گردش کار ویندوز. ۸

۱٫۱ انگیزه (محرک- انگیزش) ۱۳

۱٫۲ پایه (اساس) گردش کار ویندوز. ۱۴

۱٫۳ الگوهای گردش کار در گردش کار ویندوز. ۱۶

۲٫گردش کارها و تراکنش ها (در سیستم گردش کار ویندوز است ). ۲۲

۲٫۱ درک تراکنش ها ۲۲

۲٫۲ های کلاسیک (XA) 23

۲٫۳ تراکنش های محدود. ۲۳

۲٫۴ Commit کردن تراکنش ها ۲۵

۲٫۵ عقب گرد تراکنش ها ۲۶

۲٫۶ استفاده از فعالیت جبران. ۲۶

۲٫۷ استفاده از فعالیت CompensatableSequence. 28

۲٫۸ ایجاد یک گردش کار تراکنشی.. ۲۸

 1. مدل سازی سیستم زمین با بنیاد گردش کار ویندوز. ۲۹

۳٫۱ گردش کار در چارچوب GENIE.. 29

۳٫۲ بنیاد گردش کار  ویندوز. ۳۰

 1. شناسایی اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی گردش کار کپلر در ابر. ۳۲

۱۴٫۲ بحث در اطلاعات مورد استفاده در برنامه ریزی گردش کار. ۳۷

 1. SABA: استراتژی برنامه ریزی گردش کار امنیتی آگاه و بودجه آگاه در ابرها ۳۹
 2. بهبود فرایندهای توسعه و پشتیبانی توزیع شده نرم افزار بصورت سراسری – یک دید گردش کاری.. ۴۴

۶٫۱ بازبینی متن بر روی پیشرفت فرآیند نرم افزاری.. ۴۴

۶٫۲ کمپانی CASE و چالش های آن. ۴۵

۶٫۲٫۱ ساخت یک نقش افرین جهانی از طریق اکتساب ها ۴۵

۶٫۲٫۲ ایجاد رقابت.. ۴۵

۶٫۳ چالش های عملیات توزیع شده. ۴۵

۶٫۴ تحلیل فرایند گردش کار. ۴۶

۷٫کاربرد گردش کار برای پردازش موازی دادههای بزرگ از پورتال اینترنتی.. ۴۸

۷٫۱ چارچوبهای پردازش داده های موازی.. ۴۹

۷٫۲ کاربردهای (نرم افزارهای) پردازش متن موازی.. ۵۰

 1. گردش کار به عنوان یک سرویس در ابر:معماری و الگوریتم های زمان بندی (برنامه ریزی). ۵۲

۸٫۱ خدمات در معماری WFaaS. 52

۸٫۲ برنامه ریزی گردش کار در ابر. ۵۳

۸٫۳ فرآیند برنامه ریزی گردش کار. ۵۳

 1. نسبتهای بهتر برآورد زمان اجرای گردش کار. ۵۵

۷٫۱ زمان اجرا در برنامه ریزی گردش کار. ۵۵

۹٫۲ زمان اجرای گردش کار. ۵۶

 1. سیستم گردش کار فازی هستی شناسی محور. ۵۸

۱۱٫روشهای توسعه نرم افزار مدل محور در تحقیقات رباتیک…. ۵۹

۱۱٫۱ روش های MDSD در ROBOTICS. 61

۱۱٫۱٫۱ مدل اجزای  BRICS. 61

۱۱٫۱٫۲ RobotML.. 61

۱۱٫۲ SmartSoft (نرم افزار هوشمند) ۶۲

 1. بازده (بهره وری) منابع از برنامههای گردش کار. ۶۳
 2. یک مطالعه اکتشافی از مدل توسعه نرم افزار مبتنی بر کشش…. ۶۵
 3. رابطه بین نمودارهای گردش کار و شبکههای گردش کار انتخاب آزاد (بدون انتخاب). ۶۷

نتیجه گیری.. ۷۲

منابع.. ۷۳

فهرست تصاویر و اشکال

شکل۱٫۱٫ بررسی اجمالی پایه گردش کار ویندوز. ۱۴

شکل ۲٫۱- نمودار حالت گردش کار  ATM…. 29

شکل ۳٫۱ . ساختار کامل WF مبنی بر شبیه سازی GENIE.. 31

شکل ۶٫۱٫ یک معماری برای گردش کار به عنوان یک سرویس در ابر. ۴۳

شکل ۶٫۲٫ متوسط درخواست سه ماهه که زمان های انجام کار را به روز و تعداد درخواست را در سطح ۳ و ۴ بررسی می کند. ۴۴

شکل ۶٫۳٫ یک معماری برای گردش کار به عنوان یک سرویس در ابر. ۴۷

شکل ۸٫۲٫ فلوچارت برای سرویس مدیریت گردش کار و سرویس برنامه گردش کار. ۵۴

شکل ۹ . (a-c) سه نوع ابتدایی گردش کار : (d) افزایش دقت برآورد در حین اجرای گردش کار،  (e)  انحراف استاندارد یک برآورد زمان اجرای گردش کار در مراحل مختلف در طول اجرای گردش کار. ۵۶

فهرست جداول

جدول ۱-۲ سطوح تجزیه تراکنشی.. ۲۴

جدول ۴٫۱٫ خلاصه اطلاعات مورد استفاده توسط تکنیکهای برنامه ریزی گردش کار ابر. ۳۷



درباره نویسنده

Saber 122 نوشته در فروشگاه دانشجو، فروش فایل و پروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیش از ۵۰۰ مقاله ترجمه شده از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷
* ترجمه کاملا حرفه ای
* 500 مقاله در دسته بندی مختلف
* لیست کامل مقالات در فایل ورد
* دسته بندی مقالات بصورت الفبایی
* تضمین محصول فروخته شده
* گارانتی بازگشت وجه
* قیمت به ازای هر مقاله 1000 تومان