no-img
فروشگاه دانشجو، فروش فایل و پروژه

پایان نامه امنیت سایت و سرور - فروشگاه دانشجو، فروش فایل و پروژه


فروشگاه دانشجو، فروش فایل و پروژه
محصولات ویژه
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه امنیت سایت و سرور
امتیاز 3.50 ( 2 رای )
doc
خرداد ۶, ۱۳۹۵
4.91 مگابایت
25,000 ریال
تعداد صفحات : 113
25,000 ریال – خرید

پایان نامه امنیت سایت و سرور


پایان نامه امنیت سایت و سرور برای اولین بار در بین پایان نامه های کارشناسی و بصورت کامل و جامع تهیه و ویراست شده است.با مطالعه فهرست مطالب می توانید با موضوعات مطرح شده در پایان نامه آشنا شوید.

پایان نامه دارای فصل های متنوع و کامل میباشد.همچنین برای نوشتن این پایان نامه از مراجع داخلی و خارجی -شامل کنفرانس ها-مقالات معتبر داخلی و خارجی استفاده شده است.

نام پایان نامه: پایان نامه امنیت سایت و سرور

ویرایش: ویرایش کامل -از نظر ادبی و ویراستاری

چکیده:

در این پایان‌نامه سعی شده است بامطالعه مقالات مختلف فارسی و لاتین ،مهم‌ترین چالش‌های مربوط به امنیت سایت و سرورها بررسی شود.معرفی انواع cms ها و امنیت آنها،بررسی وب سرورهای آپاچی ،لایت اسپید و …،آنالیز سایت های و کشف باگ در آنها،ارایه راهکارهای تامین امنیت سایت ها با کاربری های مختلف،معرفی پنل های مدیریت هاست مانند سی پنل و دایرکت ادمین از جمله مطالب مهمی است که در پایان‌نامه امنیت سایت و سرور به آنها پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: امنیت CMS،تست نفوذ،هک،امنیت سرور ،امنیت سایت

فهرست مطالب

مقدمه:۲

فصل اول

تعاریف اولیه سایت و سرور

 

۱٫تعاریف اولیه. ۲

۱-۱-۱ اﻧﻮاع آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮیﻫﺎی وب ﺳﺮور. ۴

۱-۱-۲ ﺣﻤﻼت ﺑﻪ وب ﺳﺮورﻫﺎ۴

۱-۲ نرم‌افزار وب سرور. ۵

۱-۲-۱ وب سرور آپاچی.. ۵

۱-۲-۲ وب سرور لایت اسپید. ۹

۱-۲-۳ وب سرور IIS. 12

۱-۲-۴ وب سرور Nginx. 14

۱–۳ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی ذاﺗﻲ ﺳﺮور. ۱۵

۱-۴ روشﻫﺎی اﻣﻦ ﺳﺎزی وب ﺳﺮور. ۱۷

۱-۵٫سیستم عامل سرورها۱۸

۱-۵-۱ سیستم عامل ویندوز سرور. ۱۹

۱-۵-۲ سیستم عامل لینوکس…. ۲۰

۱-۵-۳ سیستم عامل Sun Solaris. 22

۱-۵-۴ سیستم عامل Free BSD… 22

۶٫ برنامه های طراحی و مدیریت سایت… ۲۳

۱-۶٫سیستم های مدیریت محتوا۲۳

۱-۶-۲ معرفی سیستم های مدیریت محتوا۲۷

۱-۶-۳ سیستم مدیریت محتوا وردپرس… ۲۹

۱-۶-۴ امنیت در سیستم مدیریت محتوا جوملا.. ۳۲

فصل دوم

آنالیز و تست نفوذ پذیری

آنالیز و تست نفوذ پذیری.. ۳۸

۲- تست ﻧﻔﻮذ. ۳۸

۲-۱ روشﻫﺎی ﺗﺴﺖ ﻧﻔﻮذ. ۳۹

۲-۲٫آنالیز سایت… ۴۰

۲-۲-۱ آنالیز سایت بوسیله نرم‌افزار. ۴۰

۲-۲-۲ معرفی نرم‌افزار های آنالیز سایت… ۴۰

۲-۲-۳ نرم‌افزار اکانتیکس…. ۴۱

۲-۲-۴ نرم‌افزار هویج.. ۴۵

۲-۲-۵ نرم‌افزار WebCruiser. 47

فصل سوم

معرفی باگ ها

معرفی باگ ها۴۹

۳ .معرفی مهمنرین باگ های موجود در سایت ها۵۰

۳-۱باگ SQL.. 50

۳-۲ Blind SQL Injection.. 54

۳-۲-۱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ SQL Injection.. 55

۳- ۳ اﻧﻮاع Buffer Overflow و روشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ.. ۵۶

۳-۳-۱ روش ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ buffer overflow در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ۵۷

۳-۳-۲ روشﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از buffer overflow… 57

۳-۴ باگ XSS. 58

فصل چهارم

اراﯾﻪ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ در وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ

و تجارت الکترونیکی

اراﯾﻪ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ در وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ۵۹

۴-۱ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ… ۶۰

۴-۲- ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮان. ۶۲

۴-۳ .اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻻﯾﻪای.. ۶۳

۴-۴ ارایه روشی ایمن جهت ایجاد یکبار رمز (OTP) با استفاده از تلفن همراه۶۴

۴-۴-۱ یکبار رمز  (OTP) در بانکداری اینترنتی.. ۶۵

۴-۵ – سناریوی تولید یکباررمز (OTP) توسط تلفنهمراه۶۷

۴-۶ IMEI  یا شماره سریال موبایل.. ۶۹

۴-۷ Software Pattern  یا الگوی نرم‌افزار. ۶۹

۴-۸ کد Challenge. 70

۴-۹ امنیت سیستم و تضمین سرویس های امنیتی لازم. ۷۱

۴-۹-۱ محرمانگی (Confidentiality)71

۴-۹-۲ جامعیت (Integrity)71

۴-۹-۴ انکارناپذیری (Non-Repudiation)72

۴-۱۰ اﻣﻨﯿﺖ در ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ارﺗﻘﺎء آن. ۷۲

۴-۱۰-۱ ﺣﻤﻼت ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺳﺮوﯾﺲ…. ۷۲

۴-۱۰-۲ – ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.. ۷۴

۴-۱۰-۳ ﻓﺮﯾﺐ دادن ﺧﺮﯾﺪار. ۷۵

۴-۱۰-۳ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺸﺘﺮی.. ۷۶

۴-۱۰-۴ ﮐﺸﻒ رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮر. ۷۶

۴-۱۰-۵ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری.. ۷۸

۴-۱۱ ایمن سازی سیتم عامل وب سرور. ۷۹

 

فصل پنجم

نگاهی به هکرها و شیوه عملکردشان

۵-۱ هک به چه معناست؟. ۸۱

۵-۲ اهداف هکر. ۸۲

۵-۳ روشهای  نفوذ هکرها Hacker  و نفوذگران به شناسه کاربری ID… 84

۵-۴ اصول ابتدایی برای گریز از کرک شدن. ۸۵

۵-۵ استفاده از FAKE PAGEها :۸۶

۵-۶ مهندسی اجتماعی   چیست… ۸۸

۵-۷ استاندارد ISO ۱۷۷۹۹. ۹۳

۵-۸ فیشینگ  Phishing چیست؟. ۹۵

۵-۹ قانون طلایی مواجهه با عملیات فیشینگ…. ۹۷

۵-۱۰ روش‌های معمول حمله به کامپیوترها۹۹

۵-۱۱ برنامه‌های اسب تروا۱۰۰

۵-۱۲ ایمیلهای جعلی.. ۱۰۱

۵-۱۳ پسوندهای مخفی فایل.. ۱۰۲

۵-۱۴ شنود بسته های اطلاعات… ۱۰۳

۵-۱۵ حملات  pharmingچیست… ۱۰۳

نتیجه‌گیری.. ۱۰۶

منابع و مأخذ. ۱۰۹

 

فهرست تصاویر

۱-۱ نمونه ای از وب سرور. ۱۲

۱-۲تصویر نرم‌افزار اکانتیس (در حال اجرا)۵۰

تصویر ۲-۲ محیط نرم‌افزار اکانتیس…. ۵۱

تصویر۲-۴ یک نمونه تصویر سایت با باگ و مشکل امنیتی.. ۵۲

تصویر ۲-۵ سایتی با باگ خطرناک…. ۵۳

تصویر ۲-۷ جزییات مربوط به باگ…. ۵۴

 تصویر ۲-۸ محیط نرم‌افزار هویج…………۵۵

تصویر ۲-۹ تصویری از محیط برنامه WebCruiser. 56

تصویر ۲-۱۰ نسخه ای از این برنامه برای سیستم عامل MAC… 57

تصویر ۲-۱۱ نسخه ای از این نرم‌افزار برای سیستم عامل IOS. 57

 تصویر ۳-۱ ﻛﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪ ﻻﮔﻴﻦ.. ۶۵

          شکل –فرایند تولید و اعتبارسنجی یکبار رمز. ۷۹

 درباره نویسنده

Saber 120 نوشته در فروشگاه دانشجو، فروش فایل و پروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


2 پاسخ به “پایان نامه امنیت سایت و سرور”

  1. نواب گفت:

    این فایلو خریدم وپول هم برداشت شده ولی لینک ندادید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیش از ۵۰۰ مقاله ترجمه شده از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷
* ترجمه کاملا حرفه ای
* 500 مقاله در دسته بندی مختلف
* لیست کامل مقالات در فایل ورد
* دسته بندی مقالات بصورت الفبایی
* تضمین محصول فروخته شده
* گارانتی بازگشت وجه
* قیمت به ازای هر مقاله 1000 تومان