no-img
فروشگاه دانشجو، فروش فایل و پروژه

مقاله نقش فناوری اطلاعات در بهبود مدیریت آموزشی مدارس - فروشگاه دانشجو، فروش فایل و پروژه


فروشگاه دانشجو، فروش فایل و پروژه
محصولات ویژه
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
مقاله نقش فناوری اطلاعات در بهبود مدیریت آموزشی مدارس
doc
خرداد ۱۴, ۱۳۹۵
235 کیلوبایت
15,000 ریال
تعداد صفحات : 11
15,000 ریال – خرید

مقاله نقش فناوری اطلاعات در بهبود مدیریت آموزشی مدارس


نام مقاله: نقش فناوری اطلاعات در بهبود مدیریت آموزشی مدارس

تعداد صفحات: ۱۱

چکیده:

آموزش وپرورش هزاره سوم بیش از پیش با چالش های فراملی از قبیل جهانی شدن، ورود به جامعه اطلاعاتی و گسترش شبکه ها و رسـانه هـای ارتبـا ط جمعـی جهـانی کـه نوعی تغییر و تحول محسوب می شود روبرو می باشد. با توجه به سرعت فزاینده تولید دانش جدید و توسعه شبکه های جهانی ارتباطات از جمله اینترنت که جدیـدترین و متنـوع ترین منابع و داده های مرتبط با هر موضوع را در اختیـار کـاربران قـرار مـی دهـد و بـا توجه به جنبه های مثبت فراوان کاربرد اینترنت و رسانه های ارتباطی جهانی، ضـروری است مدارس، معلمان و کارکنان، برای سازگاری با سرعت و پیچیدگی تغییـرات و بهـره گیری صحیح از فناوری جدید و روبه توسعه مجهز و آماده شـوند. طراحـی سیـستمهای سخت افزاری و نرم افزاری و جذب متخصصان بـرای آمـوزش نیـروی انـسانی، تجهیـز مناطق آموزشی و مدارس با رسانه هـای چنـد منظـوره، رایانـه و شـبکه هـای داخلـی و جهـانی اینترنـت، راهبـردی مهـم در پویـایی نظـام آموزشـی و تـامین نیازهـای متفـاوت فراگیران خواهد بود. بنابراین فناوری اطلاعات نقش مهـم و بـسزایی در توسـعه و ارتقـ اء سطح دانش و معلومات فراگیران خواهد داشت و زمینه ارتقاء کیفیـت آموزشـی را فـراهم می سازد. در این زمینـه مهـم و اساسـی لازم اسـت بـستر فرهنگـی لازم بـرای اسـتفاده صحیح و بهینه از فناوریهای جدید ایجاد گردد، نگـرش مثبـت نـسبت بـه نقـش و جایگـاه خطیر فناوری در نظام آموزشی ایجاد گردد، فناوری آموزشی به عنوان بخشی از فرایند آموزش و یادگیری در نظر گرفته شود، برنامه های آموزشی آشنایی با رایانـه و شـبکه جهانی اینترنت و یا رسانه های تاثیر گذار بر نظـام آموزشـی بـرای کـاربران ( مـدیران ، معلمان و کارکنان ) طراحی و اجرا گردد. در این مقاله سعی بر آن است مفهـوم، نقـش، آثار و جایگـاه فنـاوری اطلاعـات در نظـام آمـوزش و پـرورش و تـاثیری کـه بـر تغییـر راهبردهای آموزشی و توسعه کیفیت آموزش می تواند داشته باشد تبیین گـردد و چـشم انداز آینده آموزش وپرورش که متاثر از تغییرات یا توسعه و پیشرفت فناوری های جدید است به تصویر در آورد .

کلمات کلیدی: تکنولوژی اطلاعات، آموزش الکترونیکی، فناوری های نوین آموزشی

منابع:

۱٫بزاز جزایری ،سید احمد ، دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی، نقش و اثر فناوری اطلاعات در نظام آموزشی،

۲٫فرهادی،ربابه.(۱۳۸۱).نقش فناوری اطلاعات در آموزش،فصلنامه کتاب ۵۶

۳٫نوروزی ،معصومه-زندی،فرانک-موسی مدنی،فریبرز.(۱۳۸۷).رتبه بندی روشهای کاربرد فناوری اطلاعات در فرایند یاددهی-یادگیری مدارس،فصلنامه نوآوریهای آموزشی،شماره:۲۶ ، ص۱۶و۱۷

۴٫شیخ زاده ،مصطفی-مهر محمدی،محمود.(۱۳۸۳). نرم افزار آموزش ریاضی ابتدایی بر اساس رویکرد سازنده گرایی و سنجش میزان اثر بخشی آن،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی،فصلنامه نوآوریهای آموزشی،سال سوم،شماره ۹

۵٫ کیاسی،حمیرا.(۱۳۸۶).راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،پژوهشنامه شماره۱۵

۶٫غفاری، زهره.(۱۳۸۸).بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ( IT )در بهبود آموزش معلمان،مطالب و مقالات علمی مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی، روزنامه رسالت

۷٫فرزاد، طیبه.( ۱۳۸۵). جایگاه فناوری اطلاعات در آموزش شیمی، منطقه بشرویه

۸٫ملکی،صفی الله.(۱۳۸۸ ).فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش،انتشارات جهاد دانشگاهی          www.Lmis.ir

۹٫عالی،شهیندخت.(۱۳۸۱).فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش،نشریه آموزه،شماره:۱۵

۱۰٫حسینی خواه ،علی.(۱۳۸۶).بررسی نظریه انتشار نوآوری در حوزه آموزش،فصلنامه نوآوریهای آموزشی،شماره:۲۶،ص۱۵۶

۱۱٫محسنی، اکرم، (۱۳۸۹)، روزنامه اطلاعات ( www.ettelaat.com )، سایت آفتاب بیر

۱۲٫صیف، محمدحسن،بیرانوند،علی،تاثیر فناوری اطلاعات بر نظام آموزشی مدارس، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

۱۳٫عطاران، محمد.(۱۳۸۱) جهانی شدن؛ فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت . تهران: موسسه فرهنگی پژوهشی آفتـاب مهر،

۱۴٫ Jong,Jang Syh.(2008).”Innovation in science teacher education :Effects of integrating   technology and team –teaching strategies “, computers&Education,No,51,pp. 646-659

۱۵٫ Pollard , Richard- Pollard, Constance.(2005).”Research Priorities in Educational Technology:A Delphi Study”,Jornal of Reserch on Technology in Educationدرباره نویسنده

Saber 122 نوشته در فروشگاه دانشجو، فروش فایل و پروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیش از ۵۰۰ مقاله ترجمه شده از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷
* ترجمه کاملا حرفه ای
* 500 مقاله در دسته بندی مختلف
* لیست کامل مقالات در فایل ورد
* دسته بندی مقالات بصورت الفبایی
* تضمین محصول فروخته شده
* گارانتی بازگشت وجه
* قیمت به ازای هر مقاله 1000 تومان